See other templatesSee other templates

Demo Image

امروزه با تحولات وسیع تکنولوژی و فنی صنعت لامپ و روشنایی در جهان؛ بر این باوریم که مسئولیت خطیری در قبال این صنعت بر عهده داریم. شرکت نمانور آسیا با اتکاء به تکنولوژی نوین جهانی و اعتقاد به تحقیق مداوم به جهت یافتن روشهای نوین؛ اصلاح و توسعه دائم اطلاعات و امکانات؛ تلاش بر ارائه بهترین محصولات به بازارهای کشور دارد.
در آستانه ورود به هزاره سوم و با نگرش جهان شمولانه؛ جهان را جهان واحد و تمام مردم آن را شهروندان چنین جهانی می دانیم.
رعایت کیفیت در تولید و حفظ و نگهداری محیط زیست را به عنوان امانتی برای تقدیم به نسلهای آینده در سرلوحه اهدافمان داریم و همواره به ایجاد آسایش و آرامش در محیط های مختلف کار و زندگی مردم می‌اندیشیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
Nama Noor Asia

محصولات جدید

سری جدید وات بالا

 
Facebook
Twitter
Facebook

پیام مدیریت


امروزه با تحولات وسیع تکنولوژی و فنی صنعت لامپ و روشنایی در جهان؛ بر این باوریم که مسئولیت خطیری در قبال این صنعت بر عهده داریم. شرکت نمانور آسیا با اتکاء به تکنولوژی نوین جهانی و اعتقاد به تحقیق مداوم به جهت یافتن روشهای نوین؛ اصلاح و توسعه دائم اطلاعات و امکانات؛ تلاش بر ارائه بهترین محصولات به بازارهای کشور دارد.
در آستانه ورود به هزاره سوم و با نگرش جهان شمولانه؛ جهان را جهان واحد و تمام مردم آن را شهروندان چنین جهانی می دانیم.
رعایت کیفیت در تولید و حفظ و نگهداری محیط زیست را به عنوان امانتی برای تقدیم به نسلهای آینده در سرلوحه اهدافمان داریم و همواره به ایجاد آسایش و آرامش در محیط های مختلف کار و زندگی مردم می‌اندیشیم.