• نمانور آسیا
    بزرگترین تولید کننده محصولات روشنایی

دریافت لوح رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان

 

 

توجه

 

در راستای بهبود و ارتقای مستمر رضایت مشتریان، آزمایشگاه نمانور آسیا موفق به اخذ گواهینامه استاندارد

 IEC 17025/ISO از سازمان ملی استاندارد ایران گردید.

 

 

 

ادامه