مازندران

 

 

 

نام عامل فروش احمد غفوری
آدرس قائمشهر، چهارراه فرهنگ (آموزش و پرورش)، الکتریکی غفوری
شماره تلفن 01232236441
   
نام عامل فروش محمد اسماعیل نبوی
آدرس سواد کوه- خیابان آزادی- روبروی مسجد جامع
شماره تلفن 01142458544
شماره همراه 09116400547
   
نام عامل فروش سید رضا هاشمی
آدرس بابل- چهار راه شهرک تندبست- نبش توحید22 - الکتریکی سید رضا هاشمی
شماره همراه 09111114568
   
نام عامل فروش عادل بصیر طریقت طلب
آدرس  تنکابن ، ولی آباد، جنب داروخانه دکتر مدنی، الکتریکی 11
تلفن 01154393052
شماره همراه 09113394055

 

خبرنامه

دریافت جدیدترین اطلاعیه ها از طریق ایمیل !!
بازگشت به بالا