ال ای دی سیلندری دورسفید 7 وات

down cob white

silandri 7w cob