واحد حقوقی

 

 

این واحد به جهت افزایش بهره وری و تعامل بهتر با سازمانها ، ارگانها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1385 و تحت نظارت مستقیم هیت مدیره شرکت با بهرمندی از پرسنل کارکشته و تحصیل کرده و حقوق دان تاسیس گردید

عمده فعالیت این واحد به شرح ذیل می باشد

احقاق حقوق قانونی و شرعی مجموعه

پیگیری موارد حقوقی  قضایی

پیگری و حفاظت از برندها آثار و اختراعات و فعالیت های ثبت شده و حق مالکیت

امور قراردادها

امور نمایندگان

امور قانونی پرسنل

پیگیری شکایات و دعاوی حقوقی

ثبت اسناد 

 

 

خبرنامه

دریافت جدیدترین اطلاعیه ها از طریق ایمیل !!
بازگشت به بالا