واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت شرکت نمانور آسیا با در اختیار داشتن کادر مجرب و با استفاده از تجهیزات اندازه گیری دقیق و کامل، تمامی تلاش خود را در جهت کنترل کیفیت محصول تولیدی و پیرو آن، افزایش رضایتمندی مشتری می نماید.
وظایف کلی واحد کیفیت شرکت نما نور آسیا :


1- برنامه ریزی و تدوین:
تدوین طرح کنترلی و استانداردهای درون سازمانی و معیارهای پذیرش بر اساس استانداردهای ملی، استانداردهای بین المللی IEC، نیازهای مشتری، قوانین و نیازمندیهای سازمانی جهت کنترل مشخصه های مواد اولیه، فرایند تولید و محصول تولید شده از وظایف این واحد می باشد.


2- آزمون مواد اولیه و صدور تاییدیه:
مواد اولیه ورودی به انبار جهت بررسی انطباق با استانداردها و معیار های پذیرش موجود، براساس جداول AQLتعریف شده، نمونه برداری شده و آزمایشات مورد نیاز در داخل آزمایشگاه بر روی آنها انجام می گیرد و تاییدیه های لازم جهت تولید محصول صادر می شود.


3-بازرسی و آزمون حین فرآیند تولید:
در این بخش ،کنترل و نظارت بر فرآیند ساخت لامپ از ابتدای شروع تا مراحل نهایی، انجام پذیرفته و مطابق طرح کنترلی تدوین شده بازرسی محصول و جداسازی محصولات نا منطبق در ایستگاههای تعریف شده، صورت می گیرد.


4- بازرسی و کنترل نهایی محصول:
در این قسمت با نمونه برداری از محصولات تولید شده و انجام آزمایشات متعدد بر روی آنها در آزمایشگاه، کیفیت محصول مورد ارزیابی قرار می گیرد و در پایان تولید، پس از دریافت تاییدیه کنترل کیفیت، مجوز خروج محصول صادر می شود. 
 

5- تجزیه و تحلیل اطلاعات:
اطلاعات ثبت شده در مراحل مختلف کنترل و بازرسی یک محصول مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و نتایج حاصله جهت ارتقاء کیفیت و بهینه سازی روش تولید آن محصول بکار گرفته می شود.

 

 

خبرنامه

دریافت جدیدترین اطلاعیه ها از طریق ایمیل !!
بازگشت به بالا