واحد تحقیق و توسعه

افزايش رقابت و انگيزه بقاء، بسياري از سازمان‌ها را بر آن داشته كه فعاليت‌هاي خود را بر ارائه خدمات اساسي و توانمند‌ي‌هاي محوري متمركز كنند كه اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري در تحقيقات و ايجاد نوآوري‌ها مي‌باشد.

امروزهR&D  تاثير مستقيمي بر نوآوري، بهره‌وري، كيفيت، سطح استاندارد زندگي، سهم بازار و نيز ديگر عواملي كه در افزايش توان رقابتي سازمان‌ها موثر هستند، دارد.

تأثير به سزائي كه فعاليت هايR&D در بهينه سازي عملكرد و بهبود خدمات ارائه شده در پروژه هاي آتي دارد بر ضرورت انجام و توسعه اين فعاليت ها ، بيش از پيش مورد تأكيد قرار مي دهد. ساختار واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان ها به لحاظ نوع وظایفی که دارند دارای ملاحظات خاصی می باشد واحد تحقيق و توسعه شرکت نمانور آسیا با گسترش فعاليت هاي اين گروه در حوزه هاي صنعت انواع فرآوردهای لامپ تأسيس گردید.

اهداف بخش تحقيق و توسعه شرکت نمانور آسیا عبارت است از :

کم کردن ضايعات

رفع مشکلات توليد

افزايش توان رقابتي

ساده تر کردن فرآيند توليد

ارائه خدمات با كيفيت بالاتر

ارائه محصولات و خدمات جديد

نوآوري متناسب با نياز روز مشتريان

افزايش بهره وري و کارايي محصول و روشهاي توليد

تشکیل بانک اطلاعاتی از تحقیقات صورت پذیرفته در زمینه صنعت لامپ و روشنایی

 

خبرنامه

دریافت جدیدترین اطلاعیه ها از طریق ایمیل !!
بازگشت به بالا